• Mali ve Finansal Raporlama Projeleri
 • Satış ve Pazarlama Projeleri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları Projeleri
 • Operasyonel Projeler
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Kâr Merkezleri Üzerinden İşletme Genel Kârlılığının Arttırılması
 • Zor Zamanlarda (kriz) Şirket Yönetimi
 • İşyerinde insan yerine konan, güvenilen, fikri sorulan kişi elinden gelenin en iyisini yapar. - Doğan Cüceloğlu
 • Bir liderin en önemli işi, doğru insanları seçmek ve onları yönetmektir. Hangi büyüklükte, hangi sektörde, hangi ülkede olursa olsun bir liderin insanları yönetmekten daha önemli bir işi yoktur. - Peter Drucker
 • Hiç yapılmaması gereken işleri, büyük bir verimlilikle yapmak kadar boşa harcanan bir çaba olamaz” - Peter Drucker
 • Konuştuğun zaman, sadece bildiklerini tekrar edersin; Ama dinlersen, yeni şeyler öğrenebilirsin - Dalai Lama
 • Yaşamak için bir nedeni olan herkes, her sıkıntının üstesinden gelebilir. - F. Nietzsche
 • Ölçmediğiniz işi yönetemezsiniz. - Anonim
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
 • Çok çalışan ve çok az şey başaran çok kişi var. - Andy Grove
 • Fikirler kolaydır, icraat her şey demektir. - Anonim
 • En büyük risk, hiçbir risk almamaktır. - Mellody Hobson
 • Biz zeki kişileri, onlara ne yapacaklarını söylemek için işe almıyoruz. Biz zeki kişileri, bize ne yapacağımızı söyleyebilecekleri için işe alıyoruz. - Steve Jobs
MAKALELER

Sermaye Yapısının Belirleyicileri: İMKB’de İşlem Gören Çimento, Otomotiv ve Bilişim Sektörlerinin Se

Bu çalışmada çimento, otomotiv ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin sermaye yapılarının belirleyicileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, sektörler arasında sermaye yapısı belirleyicilerinin farklılık arz edip etmediğinin ortaya konmasıdır.

 

Analizlerden elde edilen bulgulara göre, sermaye yapısını belirleyen faktörler sektörden sektöre farklılık arz etmektedir. Çimento sektöründe aktif büyüklüğü ve kârlılık borçluluk oranı üzerinde etkili olurken; otomotivde satışların büyüme hızı, bilişim sektöründeyse büyüklük, varlık yapısı ve satışların büyüme hızı borç değişkenini etkilemektedir. Çimento sektöründe şirketin büyüklüğü arttıkça borçluluk oranları da yükselmektedir. Bu bulgu, büyük şirketlerin daha düşük risk içermelerinden dolayı daha yüksek oranlarda borçlanabileceklerini belirten dengeleme kuramını destekler niteliktedir. Bir başka nokta, bu çalışmanın kapsadığı yıllar olan 2008-2009 döneminde Türkiye’de küresel finansal krizin etkilerinin hissedilmiş olmasıdır. Bu çalışmanın bulgularının kriz öncesi dönemi inceleyen çalışmalardan farklı çıkmasının nedenlerinden birisi olarak, şirketlerin sermaye yapılarında krizin etkilerinin hissedilmiş olması düşünülebilir. Kriz sonrası dönemde kredi verirken risklerinin daha düşük olması nedeniyle büyük şirketlerin bankalar tarafından daha çok tercih edildiği düşünülmektedir. Bu nedenle de büyüklük ile borçluluk arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur.

 

Otomotiv sektörü için kurulan borçluluk modellerine göre, satışları artan şirketler daha çok borç kullanma eğiliminde olmaktadırlar. Büyüme ile borçluluk arasında olması beklenen pozitif ilişki, Türkiye’deki otomotiv şirketleri için geçerlidir. Daha önce yapılan bir çalışmada (Korkmaz, Başaran ve Gökbulut, 2009)  bu iki değişken arasında negatif bir ilişki bulunması, otomotiv sektörünün sermaye yapısı kararlarında 2007-2011 döneminde geçmiş dönemlerden farklı bir yapı oluştuğunu göstermektedir. Bunda sektörün hızlı büyümesinin ve kendi iç kaynaklarının yeterli gelmemesinin yanında, Türkiye Ekonomisi’nde borçlanmanın son dönemlerde cazip hale gelmesinin (düşen faiz oranları) etkili olduğu düşünülmektedir.   

 

Bilişim şirketleri büyüdükçe borçlulukları da artmaktadır. Bunda, Türkiye’de büyük şirketlerin kredi kaynaklarına ulaşmada küçük şirketlere göre daha avantajlı olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Daha kolay ve daha düşük faizle kredi bulabilen büyük şirketler, kendi kaynaklarını kullanmaktansa, kredi kullanmayı tercih etmektedirler. Bilişim sektörünün borçluluk yapısında etkili olan bir başka değişken satışların büyüme hızıdır. Büyüme oranları yüksek olan bilişim şirketlerinin iç fonları, finansal ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle de bu şirketler borçlanmalarını arttırmaktadır. Aktif yapısı içinde maddi olmayan duran varlıklarının oranı yüksek olan bilişim şirketleri, maddi duran varlıklarının artmasıyla daha fazla borç kullanır hale gelmektedir. Bunun nedeni, maddi duran varlıkların borç alırken teminat gösterilebilmesi, maddi duran varlıkları yüksek olan şirketlerin kredibilitelerinin yüksek olacağı ve daha yüksek oranlarda borç kullanabilecek olmalarıdır.

Prof.Dr. serra Eren Sarıoğu

Harun Güzeldere

Engin Kurun