• Mali ve Finansal Raporlama Projeleri
 • Satış ve Pazarlama Projeleri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları Projeleri
 • Operasyonel Projeler
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Kâr Merkezleri Üzerinden İşletme Genel Kârlılığının Arttırılması
 • Zor Zamanlarda (kriz) Şirket Yönetimi
 • İşyerinde insan yerine konan, güvenilen, fikri sorulan kişi elinden gelenin en iyisini yapar. - Doğan Cüceloğlu
 • Bir liderin en önemli işi, doğru insanları seçmek ve onları yönetmektir. Hangi büyüklükte, hangi sektörde, hangi ülkede olursa olsun bir liderin insanları yönetmekten daha önemli bir işi yoktur. - Peter Drucker
 • Hiç yapılmaması gereken işleri, büyük bir verimlilikle yapmak kadar boşa harcanan bir çaba olamaz” - Peter Drucker
 • Konuştuğun zaman, sadece bildiklerini tekrar edersin; Ama dinlersen, yeni şeyler öğrenebilirsin - Dalai Lama
 • Yaşamak için bir nedeni olan herkes, her sıkıntının üstesinden gelebilir. - F. Nietzsche
 • Ölçmediğiniz işi yönetemezsiniz. - Anonim
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
 • Çok çalışan ve çok az şey başaran çok kişi var. - Andy Grove
 • Fikirler kolaydır, icraat her şey demektir. - Anonim
 • En büyük risk, hiçbir risk almamaktır. - Mellody Hobson
 • Biz zeki kişileri, onlara ne yapacaklarını söylemek için işe almıyoruz. Biz zeki kişileri, bize ne yapacağımızı söyleyebilecekleri için işe alıyoruz. - Steve Jobs
MAKALELER

Karlılık ve Vizyon Üzerine

Vizyon Üzerine...
Vizyon kelimesi iş dünyasında son yılların en çok kullanılan kelimelerinden olmasına karşın, vizyon kelimesinin kapsamı, anlamı ve neler içerdiği konusunda ortak bir tanım bulmak oldukça güçtür. Bu nedenle birçok gelişim çalışmasının ana unsurlarından biri olacak vizyon konusunda başlangıçta anlayış birliği sağlamak önem taşımaktadır.
 
Deneyimlerimiz ışığında, kurumsal bir fayda sağlaması için vizyon, kurumsal ideoloji ve geleceği şekillendiren hedeflerin dengeli bir bileşeni olarak tanımlanmalıdır.
 
Kurumsal İdeoloji kurumun varlık nedeni ve kurumun değerlerinden oluşmaktadır. Bu iki temel unsur zamana bağlı olmadan, kurumun yıllar boyunca değişmeyecek temel ilkeleridir.
Vizyonun ikinci bölümü olarak tanımlayabileceğimiz geleceği şekillendiren hedefler kurumun kendi için belirlediği zaman diliminde erişmeyi arzuladığı ana hedefler ile bu hedeflere erişildiğinde kurumun sağlayacağı faydalara ilişkin söylemdir.
 
Kurum vizyonu ancak yukarıda özetlenen kapsamda oluşturulduğunda kurumun gelişimine gerçek bir katma değer getirmektedir. Bu kapsamdaki bir vizyon bir yandan kurumun hiç vazgeçmeyeceği değer ve ilkeler çerçevesini ortaya koyarken diğer taraftan kurum ortakları ve çalışanlarının önüne açık ve heyecan verici hedefler koymaktadır.
 
Böylelikle kurum vizyonu duvarları süsleyen ağdalı cümleler olmaktan çıkıp, kurumu ortak değerler ve hedefler doğrultusunda haraket etmeye yönlendiren etkin bir yönetim aracı konumuna gelecektir.
 
Vizyon Oluşturma Yaklaşımımız 
 
Bu bölümde daha önce açıklanan vizyon tanımına uygun geliştirme yaklaşımımız özetlenmektedir. Bu yaklaşım çalışmalarda temel alınacak dönüm noktalarını belirlemektedir.  Kurumsal ideoloji, kurumun var olma nedeni ve değerleri, kurumun derinden benimsemiş olduğu, sektörel gelişimler ve değişimlerden etkilenmeyecek, zamana ve şartlara göre değişmeyecek unsurlardır. Bunların yanısıra kurum ideolojisi o kurumu diğer kurumlardan temel unsurlarda ayrıştıran, kuruma ayrıcalık ve özellik katan bir yapı oluşturmalıdır.
 
Bu nedenle kurum ideolojisini oluşturacak unsurlar kurum içinde halen var olan yaklaşımlarda aranmalıdır. Kurum ideolojisi ile ilgili çalışmalar yeniden yaratmak anlamında değil, yaşananın keşfedilerek ve genişletilerek tanımlanması odaklı olmalıdır.
 
Geleceğin şekillendirilmesi aşamasında zorlayıcı, heyecan veren ve ulaşılabilir hedeflerin belirlenmesi ve hedeflerin gerçekleşmesi halindeki sonuçların resmedilebilmesi gerekmektedir. Bu aşamada kurumun kapasitesinin, yetkinliklerinin, rakiplerin, sektörün durumunun ve potansiyelinin doğru tanımlanması esastır.
 
Temel değerlerin tanımlanması nasıl bir keşfetme süreci ise geleceğin şekillendirilmesi de yaratma sürecidir.
 
Vizyon Oluşturma Akışı
Mobilizasyon: Bu aşama proje ekibinin oluşturulduğu, proje planının detaylandırılıp kesinleştirildiği ve proje tanıtımının kuruma yapıldığı (kickoff) aşamadır. Proje ekibinin kullanacağı proje standartları ile proje ofisinin hazırlanmasının gerçekleştirildiği mobilizasyon adımı bir hafta sürmektedir.
 
Kurumsal İdeoloji : Kurumun varlık nedeni ve değerlerinden oluşan ideolojinin ortaya çıkarılmasına, kurum çalışanlarının değerlerinin irdelenmesi ile başlanır.  Proje ekibinin hazırlayacağı değerler anketi kurumun farklı iş üniteleri ile iş yerleri dengesi gözetilerek seçilmiş gruplara gönderilir. Anket sonuçları proje ekibi tarafından değerlendirilerek kurum değerleri için bir taslak oluşturulur. İdeoloji Çalıştayı adını verdiğimiz paralel çalışmalarda 8-12 kişilik çalışma grupları proje ekibinin yönlendirmesi ile 4-5 saatlik bir çalışma gerçekleştirirler. Bu çalışmanın ilk bir saatlik bölümünde proje ekibi, oluşturulması hedeflenen kavramlar üzerine örneklere dayalı bir eğitim sağlar, anket çalışmasının sonuçlarını çalışma gruplarına sunar. Çalıştayın geri kalan bölümünde çalışma grubu kurumun varlık nedeni ve değerleri üzerinde anlaşma sağlar.
 
Proje ekibi her çalıştayın sonuçlarını birleştirir; önemli farkların olması durumunda çalışma gruplarından seçilecek temsilciler ile farklılıklar giderilerek kurum ideolojisi belirlenir.
 
Gelecek söylemi oluşturma ile ilgili çalışmalar kurumun güncel hedef ve stratejilerinin incelenmesi ile başlamaktadır. Proje ekibi bu konuda daha önce yapılmış çalışmalar ile hedef ve bütçe bilgilerini iş üniteleri bazında inceler. Bu, proje ekibinin, kurumun bugün içinde bulunduğu durum hakkında güncellenmesini sağlar.  Daha sonra proje ekibi, şirket ortakları ve üst yöneticilerinin kurumun geleceği ile ilgili beklenti ve görüşlerini karşılıklı görüşmeler ile alır.
 
Bu iki adım proje ekibine gelecek çalıştayları için girdi sağlamaktadır. Gelecek çalıştayı adını verdiğimiz çalışmalar, her biri üç saat sürecek bir dizi çalışmadır. Bu çalışmaların ilk bölümünde proje ekibi kurum üst yöneticilerinden oluşan 6-8 kişilik çalışma grubunu eğitir ve önceki çalışmalardan elde edilen bulguları sunar. Çalıştayın kalan bölümünde, geleceği şekillendirecek hedefler üzerinde anlaşma sağlanır.  Uygulama planı adımı kurum vizyonunun iletişim ve entegrasyon planlarının hazırlanması çalışmalarını içermektedir. İletişim planı, kurum vizyonunun kurum içine ve dışına hangi araç ve yöntemler ile aktarılacağının kararlaştırılması ve uygulama planının hazırlanmasını kapsamaktadır. Bu aşamada proje ekibi kurumun halkla ilişkiler, reklam, insan kaynakları ve (halka açıksa) yatırımcı ilişkileri bölümleri ile birlikte çalışır.
 
Entegrasyon planı adını verdiğimiz çalışmalar özellikle kurum değerlerinin günlük hayatta çalışanlara yön verecek düzeyde bilinir ve uygulanabilir olmasını sağlayacak planlamalardır. Örneğin kurum değerlerinin kurumun insan kaynakları sistemlerine (işe alma, performans yönetimi, vb) nasıl entegre edileceği, “Valuebase” adını verdiğimiz ve değerler ile ilgili açıklama ve yaşanmış vakaların yer alacağı bilgi bankasının içeriğinin ne olacağı, her değerin sponsorluğunun kimler tarafından üstlenileceği gibi konular entegrasyon planının parçalarını oluşturmaktadır