• Mali ve Finansal Raporlama Projeleri
 • Satış ve Pazarlama Projeleri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları Projeleri
 • Operasyonel Projeler
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Kâr Merkezleri Üzerinden İşletme Genel Kârlılığının Arttırılması
 • Zor Zamanlarda (kriz) Şirket Yönetimi
 • İşyerinde insan yerine konan, güvenilen, fikri sorulan kişi elinden gelenin en iyisini yapar. - Doğan Cüceloğlu
 • Bir liderin en önemli işi, doğru insanları seçmek ve onları yönetmektir. Hangi büyüklükte, hangi sektörde, hangi ülkede olursa olsun bir liderin insanları yönetmekten daha önemli bir işi yoktur. - Peter Drucker
 • Hiç yapılmaması gereken işleri, büyük bir verimlilikle yapmak kadar boşa harcanan bir çaba olamaz” - Peter Drucker
 • Konuştuğun zaman, sadece bildiklerini tekrar edersin; Ama dinlersen, yeni şeyler öğrenebilirsin - Dalai Lama
 • Yaşamak için bir nedeni olan herkes, her sıkıntının üstesinden gelebilir. - F. Nietzsche
 • Ölçmediğiniz işi yönetemezsiniz. - Anonim
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
 • Çok çalışan ve çok az şey başaran çok kişi var. - Andy Grove
 • Fikirler kolaydır, icraat her şey demektir. - Anonim
 • En büyük risk, hiçbir risk almamaktır. - Mellody Hobson
 • Biz zeki kişileri, onlara ne yapacaklarını söylemek için işe almıyoruz. Biz zeki kişileri, bize ne yapacağımızı söyleyebilecekleri için işe alıyoruz. - Steve Jobs
MAKALELER

KARLILIK ÇALIŞMALARINA KISA VADELİ HEDEFLERLE BAŞLAMAK GEREKİYOR.

- Günümüz piyasa koşullarında şirketlerin en önemli hedefleri neler? Bu hedeflere ulaşmak için uyguladıkları yöntemleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
 Yaptığımız analizlerden gördüğümüz kadarıyla; şirketler öncelikle hayatta kalmaya çalışmakta ve Günümüz piyasa koşullarında likiditeye karlılıktan çok daha önem vermektedir. Karlılığın temel parametrelerden biri de büyümek olarak görüldüğü için artan talebe paralel olarak işletmeler büyümeye çalışmakta, ama kısa vadeli fonlarla ve Özkaynak koymadan! 
 
 
 
Ülkemizde birçok konuda Devlerle Cücelerin savaşını görmekteyiz. Bunun adına da Serbest Piyasa denmekte. Bu aslında vahşi piyasadır. Şirketler ise temelde hiçbir metodoloji uygulamadan körü körüne rekabet etmekteler.
 
 
 
 
- Bu doğrultuda “karlılık” şirketler için nasıl bir anlam taşımalı? Tek hedef karlılık mı olmalı? Karlılığın şirket değeri üzerindeki etkisinden bahseder misiniz?
Kâr her şeydir. Bundan dolayı Önümüzdeki 10 Yıl Türk Şirketlerinin karlılık dönemi olmalıdır. Karlılık dışında birçok hedeften söz edilir; örneğin Pazar payını artırmak, sosyal sorumluluk görevini yerine getirmek, büyümek vb. Ancak hiçbirine katılmıyoruz. Çünkü aslında hepsi ara araçtır. Bu ara araçların esas amacı da uzun vadede karlılığı sağlamak ve devam ettirmektir. Bir firma Sosyal sorumluluk konusunda bir proje yapıyorsa piyasadaki tüketici üzerinde olumlu intiba bırakarak markasını güçlendirmek ve aslında uzun vadede karlılığını artırmak istemektedir. Aslında her zaman tek hedef karlılıktır. Ama uzun vadeli ve kalıcı bir karlılık olmalıdır.
 
Şirket değerini artıran en önemli beklide tek etmen kardır. Ya da şirketin ileride yaratacağı kar olanaklarıdır. Başka bir şey değil.
 
-Şirketler karlılıklarını artırmaya nereden başlamalı?
 
İlk iş hemen geleceğinizi planlayın. Daha sonra ana stratejinize uygun yapılması gereken karlılığı arttırıcı çalışmaları belirleyin ve önem sırasına sokun ve buna göre uygulamaya başlayın. Bunun için çok küçük bir gruplar (3-4 kişilik) oluşturun ve bu grubu da sonuçlara göre yönlendirin ve ödüllendirin. Her departmanda sağlayacağınız %2’lik bir iyileştirme işletmenizin performansını 624% artıracaktır. Hedeflerinizi de ortak belirlemeyi unutmayın!
 
-Şirketler içinde karlılığı sürekli yaratacak mekanizmalar nelerdir? Bu mekanizmalar nasıl hayata geçirilir?
 
 
 
 
 
Öncelikle “Raporlama (ölçüm)Paketi” kurulması gereklidir. İşletmenin durumu geçmişi, şimdisi ve geleceği üzerine karar verilebilecek rakamların hazır olması gerekir. “ÖLÇMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ”. Neleri ölçmeniz gerektiği de ayrıca çok önemli bir sorudur. 
 
 
 
Karlılığı direkt ilgilendiren konuları sadece ölçüyor olmanız bile yeterli olabilir. Sadece neyi ölçtüğünüzü işletmedeki herkes bilsin. Dolayısı ile iddia ediyoruz ki;  ÖLÇTÜĞÜNÜZ ŞEY DÜZELMEYE BAŞLAR. 
 
 
 
Şirketteki tüm yöneticilerin beraberce belirlediği ORTAK KALILIK HEDEFLERİ’nin yazılı şekilde belirlenmesi gereklidir. 
 
 
 
Bundan sonra üçlü sistemin kurulması gerekir. Nedir bu üçlü istem?;  Öncelikle sağlam, herkesin bildiği ve mutabık kaldığı bir “Organizasyon şeması”, bu şemaya uygun “Görev Tanımları ve Sorumluluklar”  ve üçüncü olarak da “Performans Sistemin” kurulması gereklidir.  
 
 
 
İşi başarmak için İŞÇİYİ DEĞİL, İŞİ DEĞİŞTİRİN. Burada söylemek istediğimiz şey suçu hiçbir zaman işçide aramayın. İşin yapılış tarzını, metodu, kar oluşturma modelini değiştirerek performansı artırmayı hedefleyin.  
 
 
 
 
 -Şirketlerde gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
 -          Kesinlikle rakamlardan yola çıkarak ve “objektif – önyargısız” düşünerek çalışmalar yürütülmelidir. Önyargılar, geçmiş başarılar, kibir ve varsaymak işletmeyi karsızlığa götürecek en temek parametrelerdir.
 
 -          Türkiye’de kar yaratma modellerini incelerseniz görürsünüz ki; “Bedevi her zaman Medeniyi yener”. Neden? Çünkü medeni artık rahatlamış ve düzenini kurmuştur. Medeninin Yönetim Tekniklerini eksiksiz ve sürekli uygulaması gereklidir. McKinsey’in 700 firmada yapmış olduğu araştırmaya göre şirket başarısını %48 dış nedenler etkilerken esas olarak %52 oranında “yönetim” etkili olmaktadır.
 
 -          Gerekli olan herkesin toplu katılımını sağlamak çok önemlidir. Eğer katılım tam olmazsa ve ortak hedefler oluşturulmazsa iyileştirme çalışmalarının başarısız olduğunu görmekteyiz.
 
 -          Hedefleri çok büyük olarak belirlememek gereklidir. Küçük hedefler belirleyin demek istemiyoruz. Söylemek istediğimiz; hemen şirketin tüm iş akışlarını, mali yapısını, hedef pazarını, satış ekibini temelden değiştirmeye kalkmak başarısız sonuçlar doğurabilir. Ancak, ilk çalışmalara başlarken 2-3 ay içinde sonuç alınabilecek çalışmalardan başlamakta yarar var. Daha sonra da  karlılığı kökten etkileyecek Kar Modellerini yeniden yaratmaya başlayabilirisiniz.
 
 
 
 
 
 -İşletmede karlılığı artırmak için yapılması gerekenleri sıralar mısınız?
 
 
 
 
Rapor Paketini kur; Burada söylenilmek istenen; ürünlerin, departmanların, bölgelerin,  ayrı ayrı karlılıklarının hesaplanması ve sorgulanmasıdır. 
 
 
 
Bu analizin sonucuna göre yeni “Ortak Hedefleri” belirleyin. 
 
 
 
 
Bu hedeflere uygun organizasyon şemasını ve görev tanımları herkesle açık açık konuş ve mutabık kal. Karlılıktan ve yapılacaklardan sorumlu kişileri belirleyin. İşletmedeki herkesin asıl görevi aslında karlılığı artırmaktır. Genel Müdürün Unvanı bizce değiştirilmelidir. = “Karlılıktan Sorumlu Baş Yönetici”. 
 
 
 
Kâr için yapılacak her adımı projelendirin ve bir Kâr Şampiyonunu ve ekibini belirleyin.  
 
 
 
Her proje için çalışacak 5N1K olarak Uygulama programını belirleyin. (5N1K= Ne, Nerede, Nasıl, Ne zamana kadar, Neden ve Kim) 
 
 
 
Sonuca ulaşılıp ulaşılmadığınızı sürekli ölçün ve eğer sonuca istenildiği gibi gidilmiyorsa yaklaşımınızı değiştirin.  
 
 
 
 
Başarıyı ödüllendirin.