• Mali ve Finansal Raporlama Projeleri
 • Satış ve Pazarlama Projeleri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları Projeleri
 • Operasyonel Projeler
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Kâr Merkezleri Üzerinden İşletme Genel Kârlılığının Arttırılması
 • Zor Zamanlarda (kriz) Şirket Yönetimi
 • İşyerinde insan yerine konan, güvenilen, fikri sorulan kişi elinden gelenin en iyisini yapar. - Doğan Cüceloğlu
 • Bir liderin en önemli işi, doğru insanları seçmek ve onları yönetmektir. Hangi büyüklükte, hangi sektörde, hangi ülkede olursa olsun bir liderin insanları yönetmekten daha önemli bir işi yoktur. - Peter Drucker
 • Hiç yapılmaması gereken işleri, büyük bir verimlilikle yapmak kadar boşa harcanan bir çaba olamaz” - Peter Drucker
 • Konuştuğun zaman, sadece bildiklerini tekrar edersin; Ama dinlersen, yeni şeyler öğrenebilirsin - Dalai Lama
 • Yaşamak için bir nedeni olan herkes, her sıkıntının üstesinden gelebilir. - F. Nietzsche
 • Ölçmediğiniz işi yönetemezsiniz. - Anonim
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
 • Çok çalışan ve çok az şey başaran çok kişi var. - Andy Grove
 • Fikirler kolaydır, icraat her şey demektir. - Anonim
 • En büyük risk, hiçbir risk almamaktır. - Mellody Hobson
 • Biz zeki kişileri, onlara ne yapacaklarını söylemek için işe almıyoruz. Biz zeki kişileri, bize ne yapacağımızı söyleyebilecekleri için işe alıyoruz. - Steve Jobs
MAKALELER

2010 Ekim Ayında Yapılması Gerekenler, Ne Ekersen Onu Biçersin!

Esasında muhasebeciler için de durum çok farklı değil. Ekim alakasız bir ay gibi gözüküyor, ne yılın başı ne yılın sonu ne de geçici vergi beyannamesi verme zamanı, ama yine de çok önemli. Önemi nereden geliyor derseniz, Hem geçici beyannameler hem yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için tabir yerindeyse “EKİM” ayıdır. Bu ay ne ekersek beyanname geldiğinde onu biçeriz.

 
İşletmenin amortisman giderlerinin oluşturulması, envanter sayımlarının yapılarak eksik veya fazlalıkların tespit edilmesi, cari hesap mutabakatlarının yapılarak cari hesapların düzeltilmesi, ortaklar cari hesabının incelenerek düzenlenmesi vb mizanımızın şeklini şemalini yerine getirecek çalışmalar yıl sonundaki yoğunluğa ve telaşa sığdırılamayacak kadar önemli ve kaliteli işçilik gerektiren işlemlerdir.
 
 • Üretim departmanımızdan bir 30.09. sayımı almak ve bu sayımın fiyatlandırmasını yaparak kaydi stoklarımız ile karşılaştırmak en iyisi olacaktır. Bu şekilde fiili sayımlar ile kaydi sayımlar arasındaki farkları araştırma inceleme ve düzeltme imkanımız zamanımız olacaktır.
 • İşletmemizin imkanları ve koşulları imkan tanıyor ise işletme de bir sabit kıymet sayımı yaptırarak bu sayımın sonuçlarını sabit kıymet listelerimiz ile karşılaştırmak yerinde olacaktır. Bazı durumlarda özellikle büyük işletmelerde kullanılmayan sabit kıymet bir şekilde değerlendirilmekte (örneğin hurda stoklarının arasına dahil edilip satılması, döküm fabrikalarında hammadde olarak kullanılması vb) ve sabit kıymet listelerimizde var olan bir kıymet fiili olarak bulunmamaktadır. Bu şekildeki sabit kıymetlerin tespit edilerek fiili durumuna uygun olarak kayıtlara yansıtılma yapılması yerinde olacaktır.
 • Cari yılda satın alınan sabit kıymetlerin 333, 339, 365, 389 ve son olarak 399 sayılı Vergi Usul Kanunu tebliğlerine göre ömürlerini belirleyerek, yıl içinde alınan binek araçların kıst amortismana tabi tutulacağı da göz önüne alınarak amortisman hesaplamalarının yapılması yerinde olacaktır. Bu işlemin erken yapılmasının faydası işletmenin cari yılda edindiği kıymetler için hesaplama yapar iken hızlandırılmış veya normal amortisman yöntemlerinden hangisini seçeceğine ve geçmişten hızlandırılmış olarak gelenleri normale dönüştürüp dönüştürmeyeceğine daha rahat karar vermesini sağlamasıdır.
 • Yıl içinde satılan sabit kıymetlerden dolayı oluşan karların yenileme fonu özeliklerini taşıyıp taşımadığını ve önceki yıllarda yenileme fonuna atılan ancak amortisman indirimi ile yok edilemeyen fonların üç yılı doldurup doldurmadığının bakılması ve buna göre kayıtların yapılması yerinde olacaktır.
 • Ortaklar cari hesaplarının irdelenmesi, durumuna göre adat hesaplaması yapılması, adat ve örtülü sermaye müesseseleri ışığında sermaye artırımı veya kar dağıtımı seçeneklerinin gözden geçirilmesi ve yönetici veya hissedarların yıl sonundan önce karar almalarının sağlanması yerinde olacaktır.
 • İşletme vergi ve prim borçlarını (Muhtasar, SGK vb), bir takım iade veya teşvik sistemleri ile (KDV iadesi, DİFİF, Yetiştirme Desteği vb) mahsup yoluyla ödeniyor ise bu mahsup işlemlerinin kontrolü ve vergi ve prim borçlarının ilgili kurumlar ile mutabakatının sağlanması yıl sonu için iyi bir hazırlık olacaktır.
 • Özellikle grup şirketi yapısı içerisinde imalatçı - pazarlama şirketi vb birden fazla şirketimiz var ise bu şirketler arası vergi planlamasının Kurumlar Vergisi kanunun da yer alan Transfer Fiyatlandırması yolu ile Örtülü Kazanç Dağıtımı ilkelerine de dikkat ederek yapılması, buna göre kar ve paylaşım marjlarının belirlenmesi son üç ay için yol haritasının çizilmesi yerinde olacaktır.
 • İşletmenin yıl içinde dış kaynak (kredi) vasıtası ile edindiği sabit kıymetlere ilişkin finansman giderlerinin, işletmenin diğer finansman giderleri arasından ayrıştırılarak sabit kıymetlerin üzerine alınması için çalışmaların yapılması gerçek finansman giderlerini gözlemlememiz konusunda oldukça faydalı olacaktır.
 • İşletmemizin kısa ve uzun vadeli borç ve alacaklarımızın, 180 ve 280 hesaplarda yer alan giderlerin 12 aydan kısa veya 12 aydan uzun olarak değerlendirilmesinin yapılması ve bunun ışığında düzeltilmesi bilançomuzun doğru görünümü açısından yerinde olacaktır.
 • İşletmemizin indirimli orana tabi işlemlerden dolayı Katma Değer Vergisi iadesi alması muhtemel ise bu iade işlemlerinin uzman müşavirler ile değerlendirilmesi ve mahsup için hemen nakit iade için Ocak ayında başvurmak üzere yüklenilen ve indirilecek KDV listeleri için çalışmalara başlanılması iade alım sürecini kısaltacaktır.
 • Yönetici veya hissedarla birlikte işletmenin 9 aylık fiili sonuçları ışığında yıl sonu sonuçlarının tahminlerinin yapılması ve işletmenin mevcut vergi enstrümanları (yatırım indirimi, geçmiş yıl zararı, istisna kazançlar vb) ile yıllık verginin hesaplanması ve son üç aylık planlamanın yapılması bilgi üreten muhasebenin gereğidir.
 • Ve tabiî ki son ve en önemli yapılacak işte 9 aylık olarak toparladığımız yoluna koyduğumuz ince işçiliğini bitirdiğimiz mizanımızın son 3 ayda düzenli ve tertipli olarak ilerlemesini sağlamak yıl sonunda şaşırtıcı bir şekilde işlerimizin yolunda gitmesini sağlayacaktır.

Orada kendinizi, muhasebe bilginizi, iş bilirliğinizi, çalışkanlığınızı ve hepsinden önemlisi mesleğinize olan saygınızı görürsünüz. İşin zaman zaman can sıkıcı olan kısmı, sizle beraber aynaya bakmayı bilen herkes görür. Haydi kolay gelsin.