• Mali ve Finansal Raporlama Projeleri
 • Satış ve Pazarlama Projeleri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları Projeleri
 • Operasyonel Projeler
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Kâr Merkezleri Üzerinden İşletme Genel Kârlılığının Arttırılması
 • Zor Zamanlarda (kriz) Şirket Yönetimi
 • İşyerinde insan yerine konan, güvenilen, fikri sorulan kişi elinden gelenin en iyisini yapar. - Doğan Cüceloğlu
 • Bir liderin en önemli işi, doğru insanları seçmek ve onları yönetmektir. Hangi büyüklükte, hangi sektörde, hangi ülkede olursa olsun bir liderin insanları yönetmekten daha önemli bir işi yoktur. - Peter Drucker
 • Hiç yapılmaması gereken işleri, büyük bir verimlilikle yapmak kadar boşa harcanan bir çaba olamaz” - Peter Drucker
 • Konuştuğun zaman, sadece bildiklerini tekrar edersin; Ama dinlersen, yeni şeyler öğrenebilirsin - Dalai Lama
 • Yaşamak için bir nedeni olan herkes, her sıkıntının üstesinden gelebilir. - F. Nietzsche
 • Ölçmediğiniz işi yönetemezsiniz. - Anonim
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
 • Çok çalışan ve çok az şey başaran çok kişi var. - Andy Grove
 • Fikirler kolaydır, icraat her şey demektir. - Anonim
 • En büyük risk, hiçbir risk almamaktır. - Mellody Hobson
 • Biz zeki kişileri, onlara ne yapacaklarını söylemek için işe almıyoruz. Biz zeki kişileri, bize ne yapacağımızı söyleyebilecekleri için işe alıyoruz. - Steve Jobs

Mali ve Finansal Raporlama Projeleri

 

Bu bölümdeki projelerimizin amacı firmanın performansını doğru şekilde ölçmek ve bu sayede stratejik kararların daha doğru ve hızlı alınmasına yardımcı olmaktır.

 

Mevcut raporlama sisteminizin incelenmesinden sonra, ihtiyaç gördüğümüz noktalarda firmanıza özel olarak geliştirilecek rapor formatları ile anlamlı ve karar vermeye esas teşkil edecek raporlama sistemi güncellenebilecektir.

 

Mali performans projelerimiz kapsamında; Kar Enstitüsü olarak, danışmanlık hizmeti vermek üzere anlaştığımız firmalara öncelikle bir “Şirket Değerleme Raporu” hazırlamaktayız.

 

Firmanın doğru ve güvenilir finansal tabloları ve firma yönetiminden elde edilen projeksiyonlara dayanarak hazırlanan bu raporda, dünyada genel kabul görmüş “Nakit Akışlarının İskontolanması Yöntemi (Discounted Cash Flows-DCF)” kullanılmaktadır. Şirketin doğru ve etkin yönetilebilmesi için bir başlangıç noktası olarak alınacak bu rapor, şirket yönetimine şirketin yapısı, artıları, eksileri ve fırsatlar konusunda yol gösterici olmaktadır. Şirket Değerleme konusunda uzman akademik danışmanımız ve ekibi tarafından hazırlanan bu rapor, müşterimize ücretsiz olarak sunulmaktadır.

 

Yukarıda ana hatları ile bahsettiğimiz Mali Performans Projelerimiz ile;

 • Şirketinizin değeri belirlenecek,
 • Kontrollü ve bilinçli bir büyüme sağlanacak,
 • Kârlılık artacak,
 • Likidite yönetiminde disiplinli bir yapıya geçilecek,
 • Rapor ve rasyo okuma yetisi şirket kültürüne yerleşecek,
 • Mali tablo ve raporların erken ve düzenli olarak üretilmesi sağlanacak,
 • Periyodik başabaş analizleri ile şirketinize daha iyi yön verilecek,
 • Mevcut maliyet hesaplama yönteminiz sorgulanacak, gerekirse düzeltilecek,
 • Sağlıklı ve yaşayan bir bütçenin nasıl yapılacağı ve takip edileceği tüm yöneticiler tarafından detaylı bir şekilde öğrenilecek,
 • Kur riski taşınıyorsa bundan şirketiniz kurtarılacak,
 • Banka ilişkilerini daha iyileştirici ve düzenleyici bir altyapı oluşturulacak,
 • Fonksiyonel ve ileriye dönük bir nakit akış takip düzeni oluşturulacak,
 • Yatırım ihtiyacı analizi doğru ve geleceğe yönelik katkıları hesaplanarak yapılacak,
 • Şirketinizde iç kontrol ve denetim düzeni kurulacak ve işlerliği sağlanacak,
 • Giderlerde tasarruf zihniyeti bir şirket kültürü olarak tüm şirket çalışanları tarafından benimsenecektir,