• Mali ve Finansal Raporlama Projeleri
 • Satış ve Pazarlama Projeleri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları Projeleri
 • Operasyonel Projeler
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Kâr Merkezleri Üzerinden İşletme Genel Kârlılığının Arttırılması
 • Zor Zamanlarda (kriz) Şirket Yönetimi
 • İşyerinde insan yerine konan, güvenilen, fikri sorulan kişi elinden gelenin en iyisini yapar. - Doğan Cüceloğlu
 • Bir liderin en önemli işi, doğru insanları seçmek ve onları yönetmektir. Hangi büyüklükte, hangi sektörde, hangi ülkede olursa olsun bir liderin insanları yönetmekten daha önemli bir işi yoktur. - Peter Drucker
 • Hiç yapılmaması gereken işleri, büyük bir verimlilikle yapmak kadar boşa harcanan bir çaba olamaz” - Peter Drucker
 • Konuştuğun zaman, sadece bildiklerini tekrar edersin; Ama dinlersen, yeni şeyler öğrenebilirsin - Dalai Lama
 • Yaşamak için bir nedeni olan herkes, her sıkıntının üstesinden gelebilir. - F. Nietzsche
 • Ölçmediğiniz işi yönetemezsiniz. - Anonim
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
 • Çok çalışan ve çok az şey başaran çok kişi var. - Andy Grove
 • Fikirler kolaydır, icraat her şey demektir. - Anonim
 • En büyük risk, hiçbir risk almamaktır. - Mellody Hobson
 • Biz zeki kişileri, onlara ne yapacaklarını söylemek için işe almıyoruz. Biz zeki kişileri, bize ne yapacağımızı söyleyebilecekleri için işe alıyoruz. - Steve Jobs

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık hizmetlerimiz, konusunda uzman danışmanlarımız ile firmanızın ofislerinde tam günlük çalışmalarla yürütülmektedir. Tüm danışmanlık projelerinde öncelikle firmanızın mevcut yapısı, sektörü, çalışanları, hassasiyetleri üzerinde durulmakta ve mevcut iş yapısını ve yoğunluğunu bozmamaya azami özen gösterilmektedir.

 

Her çalışma gününün sonunda sizlere bir çalışma günü raporu bırakılmaktadır. Bu raporda çalışmalarımızda neler yapıldığı, hangi konuların öncelikli olarak üzerinde durulması gerektiği, özel tespitlerimiz ve bir sonraki çalışmamıza göre yapılması gerekenler 4N1K prensibine göre sizlere iletilmektedir. 

 

Tüm projelerde esas amaç; şirketin öncelikleri doğrultusunda hareket ederek, kârlılığı arttırmak, likiditeyi doğru yönlendirmek ve şirketi doğru yönetmek amacıyla karar vermeye esas teşkil edecek doğru ve güvenilir bilgiyi ortaya çıkarmak, bu bilgileri yorumlamak ve firma sahibi ve yöneticilerinin doğru karar vermelerine yardımcı olmaktır.

 

Tüm proje boyunca firma sahipleri ve yöneticileri 7 gün 24 saat bizleri arayarak fikir danışabilirler, hazırladıkları çalışmaların yorumlarını bizlerden alabilirler. Bu hizmetimizin kapsamı sadece projelerle sınırlı değildir. Her türlü konuda ve kişisel coaching şeklinde de danışmanlarımızın bilgi ve tecrübelerine başvurabilirler.


Mali ve Finansal Raporlama Projeleri

 

Bu bölümdeki projelerimizin amacı firmanın performansını doğru şekilde ölçmek ve bu sayede stratejik kararların daha doğru ve hızlı alınmasına yardımcı olmaktır.

 

Mevcut raporlama sisteminizin incelenmesinden sonra, ihtiyaç gördüğümüz noktalarda firmanıza özel olarak geliştirilecek rapor formatları ile anlamlı ve karar vermeye esas teşkil edecek raporlama sistemi güncellenebilecektir.

 

Mali performans projelerimiz kapsamında; Kar Enstitüsü olarak, danışmanlık hizmeti vermek üzere anlaştığımız firmalara öncelikle bir “Şirket Değerleme Raporu” hazırlamaktayız.

 

Firmanın doğru ve güvenilir finansal tabloları ve firma yönetiminden elde edilen projeksiyonlara dayanarak hazırlanan bu raporda, dünyada genel kabul görmüş “Nakit Akışlarının İskontolanması Yöntemi (Discounted Cash Flows-DCF)” kullanılmaktadır. Şirketin doğru ve etkin yönetilebilmesi için bir başlangıç noktası olarak alınacak bu rapor, şirket yönetimine şirketin yapısı, artıları, eksileri ve fırsatlar konusunda yol gösterici olmaktadır. Şirket Değerleme konusunda uzman akademik danışmanımız ve ekibi tarafından hazırlanan bu rapor, müşterimize ücretsiz olarak sunulmaktadır.

 

Yukarıda ana hatları ile bahsettiğimiz Mali Performans Projelerimiz ile;

 • Şirketinizin değeri belirlenecek,
 • Kontrollü ve bilinçli bir büyüme sağlanacak,
 • Kârlılık artacak,
 • Likidite yönetiminde disiplinli bir yapıya geçilecek,
 • Rapor ve rasyo okuma yetisi şirket kültürüne yerleşecek,
 • Mali tablo ve raporların erken ve düzenli olarak üretilmesi sağlanacak,
 • Periyodik başabaş analizleri ile şirketinize daha iyi yön verilecek,
 • Mevcut maliyet hesaplama yönteminiz sorgulanacak, gerekirse düzeltilecek,
 • Sağlıklı ve yaşayan bir bütçenin nasıl yapılacağı ve takip edileceği tüm yöneticiler tarafından detaylı bir şekilde öğrenilecek,
 • Kur riski taşınıyorsa bundan şirketiniz kurtarılacak,
 • Banka ilişkilerini daha iyileştirici ve düzenleyici bir altyapı oluşturulacak,
 • Fonksiyonel ve ileriye dönük bir nakit akış takip düzeni oluşturulacak,
 • Yatırım ihtiyacı analizi doğru ve geleceğe yönelik katkıları hesaplanarak yapılacak,
 • Şirketinizde iç kontrol ve denetim düzeni kurulacak ve işlerliği sağlanacak,
 • Giderlerde tasarruf zihniyeti bir şirket kültürü olarak tüm şirket çalışanları tarafından benimsenecektir,

 


Mali Performans Kontrolü

Aylık periyotlarla uygulanan bu projemiz raporlama paketi verilerini analiz ederek, firmanın kârlılığını arttırmak üzerine önerilerimizi bir rapor şeklinde sunduğumuz projedir. Bu hizmetin alınabilmesi için Mali ve Finansal Raporlama Projesi’ nin firmada tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Proje süresi firma sahibi ve yöneticilerinin isteği üzerine belirlenmektedir. Talep üzerine birçok yıl süresince devam edilebileceği gibi istenildiğinde her an projeye son verilebilir. 


Satış ve Pazarlama Projeleri

 

Bu gruptaki projelerimizin amacı sadece satışları arttırmak değil, kârlı ve tahsil edilebilir satışları arttırmaktır.

 

Satış ve Pazarlama Projelerimiz ile;

 

 • Ürün kâr matrislerinin analizi ile satışlarınızın kârlılığı artacak,
 • Şirketinizin sektördeki rakipleri ile olan pozisyonu tespit edilerek daha rekabetçi ve kârlı bir konumlandırma için gerekli hamleler tasarlanacak,
 • Çalışanlarınızın verimliliğini ve aynı paralelde şirket karlılığını arttıracak şirketinize en uygun prim sistemi kurulacak,
 • Alacaklarınızın tahsilinde yaşanan sorunları minimize edecek daha bilinçli ve takipçi bir alacak tahsil düzeni kurulacak, alacaklarınız güvence altına alınacak,
 • Bilinçli ciro yönetimine geçilecek,
 • Fiyatlama stratejileri geliştirilerek ciro arttırılacak,
 • Doğru müşteri sayısı arttırılacak,
 • Müşterilerle esnek çalışma ortamı yaratılarak ciro arttırılacak,
 • “Yumurtaların hepsi aynı sepete konulmayacak”,
 • Mevsimsel etkilerin olumsuzluğunu olumluya çevirecek yöntemler uygulanarak yeni fırsatlar bulunacaktır.

Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları Projeleri

 

Bu gruptaki projelerimizin amacı grubun yönetim ve organizasyon unsurlarını analiz ederek insan kaynağınızı daha fonksiyonel ve verimli hale getirmektir.

 

Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları Projelerimiz ile;

 

 • Organizasyonel hiyerarşi oluşturularak şirketinizin çarklarının daha verimli dönmesi sağlanacak,
 • Kalıcı ve şirket değerlerine bağlı insan kaynağı oluşturularak verimlilik arttırılacak,
 • İşletme sahibinin üzerindeki fazla yükler dağıtılarak önemli ve stratejik konulara tam odaklanması sağlanacak,
 • Daha verimli toplantılar yapılacak,
 • Çalışanlarınızın işyerinde geçirdikleri zamanı daha verimli geçirmeleri sağlanacak,
 • Çalışma barışını sağlayıp sürdürecek bir adil ücret sistemi oluşturulacak,
 • Rakipleriniz arasında öne çıkmanızı sağlayacak etik şirket altyapısı kurulacak,
 • Şirketinizin daha iyi ve sorunsuz yönetilmesi sağlanacaktır.

Operasyonel Projeler

 

Bu gruptaki projelerimizin amacı firmanın operasyonlarını daha verimli hale getirmektir.

 

Operasyonel Projelerimiz ile;

 

 • Daha verimli üretim yapılacak,
 • Üretim kapasiteniz, kapasite kullanımınız izlenerek optimum seviyelere çıkartılacak,
 • Doğru stok seviyeleri ve stok yönetim disiplini şirket kültürüne yerleştirilecek,
 • Ürün rehabilitasyonu ile verimlilik arttırılacak,
 • Tedarikçi ilişkileri yönetimi ile kârlılığınızın arttırılmasına olanak sağlanacak,
 • İş süreçlerinin izlenmesi ve analizi ile varsa gereksiz iş adımları elenerek verimlilik arttırılacaktır.

 


Gider Sahipleri ve Tasarruf Projesi

 

Bu projemizin amacı firmanın giderlerini kontrol altına alarak sürekli olarak tasarruf edilmesini sağlayacak ve çalışanların tasarruf bilinci edinmesine imkân verecek sistemin kurulması ve sürdürülmesidir.

 

Proje süresi firma sahibi ve yöneticilerinin isteği üzerine belirlenmektedir. Talep üzerine yıllarca devam edilebileceği gibi istenildiğinde her an projeye son verilebilir.


Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler

 

Bu projemiz danışmanlık projelerinin tamamını içerir. Öncelikle Raporlama Paketi projesinden başlanır ardından firmanın ihtiyacı ve önceliğine göre diğer projeler yürütülür. Temel amaç firmanın kârlılığını arttırmak ve hayatiyetini devam ettirmek için gerekli çalışmaları yapmaktır.

 

Danışmanlık projelerimiz, firmanın büyüklüğü ve çalışma performansına göre maksimum 1 yıl içerisinde tamamlanmaktadır.

 

Projelerin bitiminde Mali Performans Kontrolü Projesine devam etmek şirket için çok verimli olmaktadır. 


Özel Projeler

 

Firma sahipleri ve yöneticilerinin talebi üzerine özel olarak geliştirilebilecek yukarıdaki konularda veya yönetim danışmanlığı alanında herhangi bir konuda olabilecek özel projelerdir. (Örneğin; Terzi usulü yaklaşımla firmaya özel Kâr odaklı Prim sistemi kurulması, Kar Matrisleri ile satışların arttırılması, fonksiyonel ve şirkete özel nakit akış sistemi oluşturulması v.b.)

 

Çalışma süresi ve periyodu projenin içeriğine ve firmanın büyüklüğü ve performansına göre özel olarak belirlenir.